ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) ออกมาตรการป้องกัน Covid-19 สูงสุด

14 กรกฏาคม 2564 ข่าวองค์กร


เพื่อความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้าน และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ริสแลนด์(ประเทศไทย) จัดสรรวัคซีนฉีดให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ และพนักงานของเรา พร้อมกับมาตรการรักษาความสะอาดอย่างสูงสุด เพื่อให้ทุกท่านเยี่ยมชมโครงการได้อย่างมั่นใจ

พนักงานได้รับวัคซีนทุกคน

สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา

ตรวจวัดเช็ค วัดอุณหภูมิ

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานและลูกค้า

ทำความสะอาดจุกสัมผัส ทุก30นาที

อบโอโซนฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ

นัดเยี่ยมชมโครงการแบบส่วนตัว

ชมบรรยากาศโครงการผ่าน online tour 

ทุกโครงการเปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.* ภายใต้มาตรการดูแลความสะอาดอย่างเข้มงวด หรือนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการได้ทาง inbox หรือ Register หน้า facebook page.