Project Sales Support
Risland (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับก่อนขายและหลังขาย

- ทำสรุปข้อมูลด้านตัวเลข เช่น ราคา ยอดขาย งบประมาณ ค่าคอมมิชชั่น 

- ประสานงานกับภายในทีม แปลเอกสารภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับพนักงานคนอื่น ๆ ในทีม

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (อาจหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการจัดตารางงาน)


คุณสมบัติ

- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี (กรณีคนจีนต้องอ่านและพิมพ์ภาษาไทยได้)

- ใช้ microsoft excel ได้คล่อง

- สามารถใช้ Laptop ส่วนตัวทำงานได้ (มีค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ให้ทุกเดือน)


สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (OPD สูง)

- โบนัสรายปี

- Incentive รายปี

- Incentive ประจำไตรมาส (ตามผลประกอบการประจำโครงการ)

- วันลาพักร้อน 10วัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ